Gửi gió cho mây ngàn bay – Sending Wind To Clouds Flying

Gửi gió cho mây ngàn bay

Với bao tà áo xanh đây mùa thu
Hoa lá tàn, hàng cây đứng hững hờ
Lá vàng từng cánh rơi từng cánh
Rơi xuống âm thầm trên đất xưa

Gửi gió cho mây ngàn bay
Gửi bướm muôn màu về hoa
Gửi thêm ánh trăng màu xanh lá thư
Về đây với thu trần gian

Gửi gió cho mây ngàn bay
Gửi phím tơ đồng tìm duyên
Gửi thêm lá thư màu xanh ái ân
Về đôi mắt như hồ thu

Thấy hối tiếc nhiều
Thuyền đã sang bờ
Đường về không lối
Giòng đời trôi đã về chiều
Mà lòng mến còn nhiều
Đập gương xưa tìm bóng
Nhưng thôi tiếc mà chi
Chim rồi bay, anh rồi đi
Đường trần quên lối cũ
Người đời xa cách mãi
Tình trần khôn hàn gắn thương lòng

(English Version)

Sending Wind To Clouds Flying

With so many blue dresses, autumn is just around the corner.
The flowers wither and the trees stand idle.
The yellow leaves fall one after the other.
Falling in silence on the ancient land.

Sending wind to clouds flying,
Sending colorful butterflies to blossoms,
Sending more moonlight with a blue letter,
Come here with earthly autumn.

Sending wind to clouds flying,
Sending music in search of love,
Sending another letter covered in blue of love,
To your eyes like an autumn lake.

I feel very sorry,
As soon as your ship reaches shore.
Coming back is impossible.
The outpouring of life has gone beyond old age.
But love never ceases to fill my heart.
Then I broke the old mirror and found your shadow.
But oh, no more regrets!
Then the bird will fly away and you will go away.
The earthy road forgets the old way,
Humans are separated forever.
Earthly love cannot heal the wound of the heart.

Đặng Hoàng Lan Translated From The Song “Gửi gió cho mây ngàn bay” Of Musician Đoàn Chuẩn – Từ Linh.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: