Thu hát cho người – Autumn Song For You

Thu hát cho người

Dòng sông nào đưa người tình đi biền biệt
Mùa thu nào cho người về thăm bến xưa
Hoàng hạc bay, bay mãi bỏ trời mơ
Về đồi sim, ta nhớ người vô bờ

Ta vẫn chờ em dưới gốc sim già đó
Để hái dâng người một đóa đẫm tương tư
Đêm nguyệt cầm ta gọi em trong gió
Sáng linh lan hồn ta khóc bao giờ

Ta vẫn chờ em trên bao la đồi nương
Trong mênh mông chiều sương
Giữa thu vàng, bên đồi sim trái chín
Một mình ta ngồi khóc tuổi thơ bay

Thời gian nào trôi bồng bềnh trên phận người
Biệt ly nào không muộn phiền trên dấu môi
Mùa vàng lên biêng biếc bóng chiều rơI
Nhạc hoài mong, ta hát vì xa người

Thu hát cho người
Thu hát cho người
Người yêu ơi!

(English Version)

Autumn Song For You

Which river has taken my lover far away?
Which autumn lends you back to visit the old bridge?
The golden crane flies off forever, leaving the heaven of dreams.
When I got back to myrtle hill, I missed you every step of the way.

I was always waiting for you underneath that old myrtle,
To pluck you a flower-filled with love.
In the moonlight, I called you in the wind.
In the splendor of the lily of the valley, my soul wept.

I was still waiting for you in the immense hills,
In the endless misty afternoon.
In the middle of the golden autumn, the hills of myrtle are filled with ripe fruits.
I cried alone in my childhood.

What time glides along with human fate?
Every parting hurts marks on the lips.
When the golden season comes to a close, the evening shadow is so blue.
I’m singing this longing song because you’ve left me.

Autumn song for you.
Autumn song for you.
Oh! My beloved!

Đặng Hoàng Lan Translated From The Song “Thu hát cho người “ Of Musician Vũ Đức Sao Biển.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: