Thu Ca – The Song Of Autumn

Thu Ca

Lạnh lùng sương rơi heo may
Buồn ngơ ngác bóng chim bay
Mây tím giăng sầu đó đây
Ngày đi chiều mang sầu tới
Làn sương chiều thu lả lơi
Tiếng mưa rơi đều trên lối

Chiều về gieo thương với nhớ
Lòng người lữ thứ bơ vơ
Nghe lá hoa rụng xác xơ
Chiều thu về đây lạnh lẽo
Mà sương chiều rơi hắt hiu
Gió xa đưa nhẹ tiếng tiêu

Nhớ ai chiều thu
Nhìn bao lá úa rơi đầy lối
Nhẹ rung tà áo
Làn môi cười thắm như cánh hoa đào
Cách xa vì đâu!
Dù bao lần lá hoa phai màu
Rung chi cành hoa lá
Khi tà dương đã khuất non xa

Mầu chiều thu reo lá úa
Buồn se sắt nhớ Thu xưa
Tôi biết em chiều gió mưa
Người đi về đâu ngàn lối
Màu hoa chiều thu úa phai
Xót xa cho lòng tê tái

Ngập ngừng sương rơi non xa
Chiều thu giăng lối cô đơn
Nghe tiếng mưa sầu chứa chan
Mà bóng chiều phai vàng úa
Mưa xóa tình quen biết nhau
Trách chi cho lòng đớn đau

(English Version)

The Song Of Autumn

Dew fell in the chilly autumn wind,
The sadness became bewildered by flying birds.
Purple clouds were far and wide.
When the day passed, the afternoon brought forth so many emotions.
The autumn afternoon dew fell amorously.
The sound of rain constantly resounded along the way.

The afternoon brought both love and nostalgia.
The heart of a traveler felt lonesome,
At the sight of leaves and flowers shedding rottenly.
The autumn afternoon was getting cold here,
And the afternoon dew fell dimly,
The flute sounded softly in the distant wind.

I have missed someone in the autumn afternoon,
When I looked at the withered leaves along the way.
By gently fluttering your flaps,
You smiled as fresh as a peach blossoming.
Why were we apart?
Although leaves and flowers tend to fade.
Try not to shake the branches,
As the sunset vanished from the distant mountains.

The shade of autumn afternoon is reflected on the wilted leaves.
I was consumed with the sorrow of missing the old autumn.
I knew you in a windy and rainy afternoon.
Where will you go amongst thousands of roads?
The color of the flowers in the afternoon autumn shriveled away,
And made my heart feel pity and bitterness.

The dew fell with hesitation on the faraway mountains,
The autumn afternoon entered the solitary ways.
Hearing the sound of rain falling into profound sadness,
The shadow in the afternoon turned faded yellow.
The rain made our love disappear,
So, blaming made the heart more painful.

Đặng Hoàng Lan Translated From The Song “Thu ca” Of Musician Phạm Mạnh Cương.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: