Dấu tình sầu – Trace Of Sad Love

Dấu tình sầu

Chiều còn vương nắng để gió đi tìm.
Vết bước chân em qua bao nhiêu lần.
Lời ru đan ngón tay buồn
Ngàn năm cho giá băng hồn
Tuổi gầy nồng lên màu mắt…

Trời còn mây tím để lá mơ nhiều.
Lá khóc trên mi cho môi ươm sầu.
Chiều lên đỉnh núi ngang đầu
Nhặt thương cho gót dâng sầu
Giận hờn xin ngập lối đi

Đàn dâng tiếng phong kín tuổi buồn
Đường hoang vắng cho lá về nguồn
Người tìm đến xin gợi nỗi hờn.
Từ khi gió mang dấu địa đàng
Đường lên đá che vết nồng nàn…
Người còn nhớ mãi hay quên lời.

Và người tìm đến giọng hát mơ hồ.
Vết bước năm xưa nay vương âm thầm.
Hàng cây mơ bóng bên đường
Gọi người khi nắng phai tàn
Gọi tình yêu vào lãng quên …

(English Version)

Trace Of Sad Love

The afternoon remains sunshine in the wind.
Your footsteps have passed by several times.
Lullaby’s song mingles sadly with your fingers.
Besides, your soul has been frozen for thousands of years.
Your weary age is full of passion in the color of your eyes.

The sky is filled with crimson clouds that make leaves dreamy.
The leaves cry on the eyelids, making the lips sorrowful.
The afternoon ascends to the top of the mountain above the head.
Holding onto love raises painful heels.
The fire of anger floods the way.

The resonating music obscures the age of sadness.
The deserted road leads to the source of the leaves.
You come to look for a sulk.
From the time when the wind had traces of heaven.
The road to the rock darkens the impassioned trail.
Do you remember or forget your words?

And you’re looking for a vaguely worded song.
The footprints of the past year now live in silence.
The lines of the trees dream of shadows at the side of the road.
Calling you when the sun fades away.
Calling love into oblivion…

Đặng Hoàng Lan Translated From The Song “Dấu tình sầu” Of Musician Ngô Thụy Miên.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: