Mộng Dưới Hoa – Dream Underneath Flowers

Mộng Dưới Hoa

Chưa gặp em tôi vẫn nghĩ rằng
Có nàng thiếu nữ đẹp như trăng
Mắt xanh lả bóng dừa hoang dại
Âu yếm nhìn tôi không nói năng

Ta gặp nhau yêu chẳng hạn kỳ
Mây ngàn gió núi đọng trên mi
Áo bay mở khép niềm tâm sự
Hò hẹn lâu rồi – em nói đi

Nếu bước chân ngà có mỏi
Xin em dựa sát lòng anh
Ta đi vào tận rừng xanh
Vớt cánh rong vàng bên suối

Ôi, hoa kề vai hương ngát mái đầu
Đêm nào nghe bước mộng trôi mau
Gió ơi, gửi gió lời tâm niệm
Và nguyện muôn chiều ta có nhau

Lời 2:
Tôi cùng em mơ những chốn nào
Ước nguyền chung giấc mộng trăng sao
Sánh vai một mái lầu phong nguyệt
Hoa bướm vì em nâng cánh trao

Hy vọng thơm như má chớm đào
Anh chờ em tới hẹn chiêm bao
Dưới hoa tưởng thấy ngàn sao rụng
Hòa lệ ân tình nuôi khát khao

Bước khẽ cho lòng nói nhỏ
Bao nhiêu mộng ước phù du
Ta xây thành mộng nghìn thu
Núi biếc, sông dài ghi nhớ

Ôi, chưa gặp nhau như đã ước thề
Mây hồng giăng tám ngả sơn khê
Bóng hoa ngã xuống bàn tay mộng
Và mộng em cười như giấc mê

(English Version)

Dream Underneath Flowers

Although I’ve never met you before, I still think that,
There is a young woman as beautiful as the moon.
Your blue eyes are shadows from wild coconut trees.
You look at me with affection and say nothing.

We meet and fall in love endlessly.
Mountain clouds and wind fall on your eyelids.
The flying suits open and close our innermost emotions.
It’s been a while since we started dating,
Say something to me.

If your ivory footprints get weary,
Make sure you lean on me.
We go to the green forest,
Gather the golden seaweed near the creek.

Oh! Flowers close by the shoulder!
The scent wafts all over our heads.
One night I heard the footsteps of a dream walking fast.
Oh! Wind! I throw my confidants into the wind.
And wish for us to be together forever.

Where do you and I dream about?
We wish to have the same dream of the moon and the stars,
And together on the roof filled with wind and moonlight.
Butterflies and flowers, because of you, they’re soaring.

Hope fragrance like rosy cheeks.
I’m waiting for you to go along with our dream.
Underneath the flowers, it’s like seeing a thousand stars come down.
Tears of love mingle and nourish our desires.

Let us walk gently, that my hearts may speak softly.
With so many fleeting dreams, we make this dream eternal.
Where the greenery of the mountains and the longest rivers will be remembered.

Oh, we never met as promised.
Pink clouds spread across the mountains.
The shadows of the flower fall into my hands in fantasy.
And I look at you smiling like a dream.

Đặng Hoàng Lan Translated From The Song “Mộng dưới hoa” Of Phạm Đình Chương. The Poem Of Đinh Hùng.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: