Hẹn Hò – A Meeting

Hẹn Hò

Một người ngồi bên kia sông
im nghe nước chảy về đâu
Một người ngồi đây
trông hoa trôi theo nước chảy phương nào
Trời thì mưa rơi mưa rơi không ngưng suối tuôn niềm đau
Người thì hẹn nhau sang sông
mong cho chóng tạnh mùa Ngâu

Cuộc đời làm cho đôi bên yêu nhau cách một biển sâu
Hẹn hò tàn thu sang xuân bên nhau biết thuở ban đầu
Dù tình không nguôi đôi ta xin cho hứa vui về sau
Trời còn làm cho mưa rơi mưa rơi cách biệt dài lâu…

Nước vẫn trôi mau mắt vẫn hoen sầu
Đành để hồn theo nước trôi không màu
Số kiếp hay sao không cho bắc cầu
Thì xin sông nước sẽ cho gần nhau..

Một người bèn ra ven sông
buông theo nước cuồn cuộn mau
Một người chìm sâu
trong khi mưa Ngâu bỗng ngừng ngang đầu
Cuộc tình thương đau
êm êm trôi theo nước xuôi về đâu?
Hẹn hò gặp nhau thiên thu cho phong phú đời người sau

(English Version)

A Meeting

Someone sits down on the other side of the river to find out where the water goes.
Someone sits here to see where the flowers are heading.
The rain does not stop and the stream bears such pain.
People make an appointment to go across the river in the hope that the rain will soon end.

Life makes loving couples distance themselves from each other from the depths of the sea.
From the end of the fall until spring, we have been together since our first days.
No matter how inconsolable our love may be, we promise to be happy in the future.
God makes rain everlasting and rain separates us from one another.

The water continues to flow, but my eyes are always sad.
I must let my soul go with the clear flowing water.
This is destiny, isn’t it? Why can’t we bridge?
Keep the river and water close to each other.

One person goes to the edge of the river and is swept away by the fast current.
A person goes down deeply while the rain suddenly stops on his head.
Where does the pain of love come from with water?
We shall come together in eternity to enrich the stories to be told to everyone later.

Đặng Hoàng Lan Translated From The Song “Hẹn hò” Of Musician Phạm Duy.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: