Khát vọng – Aspiration

Khát vọng

Hãy sống như đời sông để biết yêu nguồn cội.
Hãy sống như đồi núi vươn tới những tầm cao
Hãy sống như biển trào, như biển trào để thấy bờ bến rộng
Hãy sống như ước vọng để thấy đời mênh mông

Và sao không là gió, là mây để thấy trời bao la
Và sao không là phù sa rót mỡ màu cho hoa
Sao không là bài ca của tình yêu đôi lứa
Sao không là mặt trời gieo hạt nắng vô tư

Và sao không là bão, là giông, là ánh lửa đêm đông
Và sao không là hạt giống xanh đất mẹ bao dung
Sao không là đàn chim gọi bình minh thức giấc
Sao không là mặt trời gieo hạt nắng vô tư

(English Version)

Aspiration

Live like the life of a river to love our origin.
Live like the life of the mountain to reach greater heights.
Live like the surging sea to see the wide seashore.
Live and desire to see the vastness of life.

And how come we are not the wind and the clouds to see the greatness of the sky?
And why we are not the vessel that enriches the flowers.
Why are we not the song of romantic love?
Why are we not the sun sowing the seeds of innocent sunshine?

And why are we not the storm, the thunder, and the flame of a winter night?
And why are we not the seeds that verdant our grateful motherland?
Why are we not the flock of birds that plead the dawn to wake up?
Why are we not the sun sowing the seeds of innocent sunshine?

Đặng Hoàng Lan Translated From The Song “Khát vọng” Of Musician Phạm Mình Tuấn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: