Một đời người, một rừng cây – A Human Life And A Forest

Một đời người, một rừng cây

Khi nghĩ về một đời người, tôi thường nhớ về rừng cây
Khi nghĩ về một rừng cây, tôi thường nhớ về nhiều người
Trẻ trung như cụm hoa hồng,
Hồn nhiên như ngàn ánh lửa chiều hôm khi gió về.

Cây đã mọc từ thuở nào, trên đồi núi thật cằn khô
Cây có hiểu vì sao, chim thường kéo về làm tổ?
Và em như cụm lan mọc, từ những cành cổ thụ già kia.

Và tôi vẫn nhớ hoài về một loài cây, sống gần nhau thân mới thẳng
Có một cây là có rừng và rừng sẽ lên xanh
Rừng giữ đất quê hương.

Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ biết dành phần ai?
Ai cũng một thời trẻ trai, cũng từng nghĩ về đời mình
Phải đâu may nhờ, rủi chịu, phải đâu trong đục cũng đành
Phải không anh, phải không em?

Chân lý thuộc về mọi người, không chịu sống đời nhỏ nhoi
Xin hát về bạn bè tôi, những người sống vì mọi người
Ngày đêm canh giữ đất trời,
Rạng rỡ như rừng mai nở chiều xuân.

(English Version)

A Human Life And A Forest

When I think of human life, I am often reminded of the forest.
When I think of a forest, I tend to remember a lot of people.
We are as young as a bunch of roses,
And as innocent as a thousand lights in the autumn breeze.

When does a tree grow in an extremely sterile hilly area?
Does the tree understand why birds often come to nest?
And you are like an array of orchids growing from these ancient branches.

And I still remember one kind of tree-living next to each other, so their trunks are all upright.
If there is a tree, there will be a verdant forest.
The forest will retain our land.

Everyone also chooses light work, so who will hard work be for?
Everyone has a youthful moment and often thinks of their own life.
It’s neither bad nor good, nor clear or dirty, isn’t it?
Aren’t you, aren’t you?

The truth belongs to those who are unwilling to live miserable lives.
Please sing about friends of mine who only live for people.
Day and night, they look after the ground and the sky.
They are as radiant as the apricot forest that blooms in the spring afternoon.

Đặng Hoàng Lan Translated From The Song “ Một đời người, một rừng cây “ Of Musician Trần Long Ẩn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: