Khúc Thụy Du – The Love Song Of Thuy

Khúc Thụy Du

Hãy nói về cuộc đời
Khi tôi không còn nữa
Sẽ lấy được những gì
Về bên kia thế giới
Ngoài trống vắng mà thôi
Thụy ơi, và tình ơi !

Như loài chim bói cá
Trên cọc nhọn trăm năm
Tôi tìm đời đánh mất
Trong vũng nước cuộc đờI
Trong vũng nước cuộc đời
Thụy ơi, và tình ơi !

Đừng bao giờ em hỏI
Vì sao ta yêu nhau
Vì sao môi anh nóng
Vì sao tay anh lạnh
Vì sao thân anh rung
Vì sao chân không vững
Vì sao, và vì sao !

Hãy nói về cuộc đời
Tình yêu như lưỡi dao
Tình yêu như mũi nhọn
Êm ái và ngọt ngào
Cắt đứt cuộc tình đầu
Thụy bây giờ về đâu ?

(English Version)

The Love Song Of Thuy

Let’s talk about life!
When I don’t have to be.
What I’m about to have.
To the other side of the world?
Nothing else than emptiness.
Oh! Thuy and my love!

Like a kingfisher,
On a hundred-year sharp stake,
I’m trying to find my lost life.
In life’s puddles of water.
In life’s puddles of water.
Oh! Thuy, and my love!

Never ask me anything!
Why do we love one another?
Why are my lips warm?
Why do I have cold hands?
Why does my body tremble?
Why do my legs feel weak?
Why and why?

Let’s talk about life!
Love is like a blade.
Love is like a spearhead.
Sweetly and affectionately,
It cuts off the first love.
Where did Thuy go now?

Đặng Hoàng Lan Translated From The Song “Khúc Thụy Du” Of Musician Anh Bằng. The poem of Du Tử Lê.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: