Khối tình Trương Chi – The Love Of Truong Chi

Khối tình Trương Chi

Đêm năm xưa khi cung đàn lên tơ
Hoa lá quên giờ tàn, mây trắng bay tìm đàn
Hồn người thổn thức trong phòng loan
Đêm năm xưa nghe cung đàn gây mơ
Âu yếm nâng tà quạt, hôn gió đưa về thuyền
Tưởng người trên sóng du thần tiên.

Êm êm êm dần lan
Cung nam thương mờ vang
Em yêu ai bờ sông nhớ thương ai trong đàn
Xa xa xa rồi tan
Cung nam ai thở than
Ai thương em lầu vắng mỗi lúc khuya tàn canh.

Dứt khúc đàn lòng em thấy đê mê
Ôi tiếng đàn lời không mong ước thề
Đã thấy tàn đời không gió xuân về
Khi tiếng ai dần xa.

Tương tư một khối u sầu
Đợi chờ trăng lên để tan hết thương đau
Mi em nước mắt hoen màu
Tóc chảy ngàfn hàng, môi thắm còn đâu.

Đêm năm xưa tương tư người hò khoan
Ôm ấp bao mộng vàng cho đến khi gặp chàng
Thì đành tan vỡ câu chờ mong
Đêm năm xưa trên con thuyền lẻ loi
Khi trót yêu người rồi xa cách nhau vì đời
Tủi hờn duyên kiếp bao giờ nguôi.

Đêm năm xưa yêu dáng người xa xăm
Nâng chén trong lầu buồn thương nhớ nơi ngàn trùng
Lệ sầu rơi xuống câu hò khoan
Ôi duyên kia ai đã trả cho ai
Cho mắt rơi lệ rồi, cho chén tan thành lờI
Để thành bài hát ru lòng tôi.

(English Version)

The Love Of Truong Chi

The night of the past when the lute used to play its songs.
Flowers and leaves have forgotten their wilting seasons and white clouds have been floating to find their companions,
And her soul sobbed in the chambers.
The night of the past, when dreams were awake with melodic sounds,
Caressing the fan and kissing the wind to bring it back to the boat.
She thought that he was on a voyage across the waves to a wonderland.

Quietly and slowly rolling,
The folk songs resonated.
Who did she love so that the river mourning whom in the melody?
Away, then in silence trailing.
The folk songs lamented.
Who fell in love with her when she was in her upstairs bedroom alone late at night?

When the song came to an end, her heart seemed crazy.
Oh! The sound of melodies without vows!
Life seemed to end when the spring wind never returned.
And then his voice disappeared.

Lovesickness stuck around melancholy,
Waiting for the moon to rise to soothe all the suffering.
There were tears in her eyes.
Her hair trickles down in thousands of strands and her fresh lips are gone.

The night of the past, she was in love with a folk singer.
Keeping the golden dream till she met him,
After that, she had to break his waiting words.
The night of the past when he was on a solitary boat.
When he fell in love with her, they separated for a lifetime.
Regrets about fate never subside.

The night of the past, she loved his distant silhouette.
She lifted a cup mingled with sadness and nostalgia thousands of miles apart.
With so many sorrowful tears falling with folk songs.
Oh, that fate, who paid it to whom?
With tears filling her eyes and the cup is broken into words.
To be her lullaby.

Đặng Hoàng Lan Translated The Song “Khối tình Trương Chi” Of Musician Phạm Duy.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: