Đàn chim Việt – Vietnamese Birds

Đàn chim Việt

Về đây khi gió mùa thơm ngát
Ôi lũ chim giang hồ
Bao cánh đang cùng dật dờ trên khắp cố đô
Từng đôi trên đất Bắc ríu rít ca …
Mờ mờ trong nắng ven trời
Chim reo thương nhớ chim ngân xa …
Hồn còn vương vấn về xưa
Về nơi hoàng hôn Thái Nguyên tung hoành
Từ Bắc Sơn kia thời tung cánh
Tới đây chim thấy lòng ngập ngừng
Nhớ ai trên mấy đồi Yên Thế
Kìa nước xa xa sông Gấm còn mịt mùng ngoài bến xuân

Chim đang bay qua Bắc sang Trung
Người Nam còn nghe lời chim nhắn lúc xa
Ai tha hương nghe réo rắt oanh ca
Cánh nhạn vào mây thiết tha
Lưu luyến một trời xa

(English Version)

Vietnamese Birds

The birds come here as the monsoon smells exquisitely fragrant!
Oh! Flocks of wild birds!
The birds are fluttering their wings throughout the ancient capital.
In pairs, they soar over the North chirping and chanting,
In the faint sunshine on the edge of the sky.
The birds sing nostalgically and their song resonates increasingly far away.
Their souls are still lingering over old days,
To remember Thai Nguyen where they fought in the setting of the sun,
From Bac Son, where they once spread their wings.
On the way here, the birds are hesitant.
To reminisce about those who were on Yen The hills.
Looking at the water in the distance, the river Gam is still dark and immense outside the bridge of the spring.

Birds fly from northern to central.
Southern people always hear the message of the bird from a distance.
The exiles hear the birds chirping.
The cranes glide high into clouds amorously,
Longing for a faraway sky.

Đặng Hoàng Lan Translated From The Song “Đàn chim Việt” Of Musician Văn Cao.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: