Trương Chi – Truong Chi

Trương Chi

Một chiều xưa trăng nước chưa thành thơ
Trầm trầm không gian mới rung thành tơ
Vương vất heo may hoa yến mong chờ
Ôi, tiếng cầm ca thu tới bao giờ.

Lòng chiều bơ vơ lúc thu vừa sang,
Chập chùng đêm khuya thức ai phòng loan
Một cánh chim rơi trong khúc nhạc vàng
Đây đó từng song the hé đợi đàn.

Tây hiên Mỵ Nương khi nghe tiếng ngân
hò khoan mơ bóng con đò trôi
giai nhân cười nép trăng sáng lả lơi, lả lơi bên trời

Anh Trương Chi, tiếng hát vọng ngàn xưa còn rung, Anh thương nhớ,
Oán trách cuộc từ ly não nùng.

Đò trăng cắm giữa sông vắng
Gió đưa câu ca về đâu?
Nhìn xuống đáy nước sông sâu
Thuyền anh đã chìm đâu!

Thương khúc nhạc xa vời
Trong đêm khuya dìu dặt tiếng tơ rơi.
Sương thu vừa buông xuống
Bóng cây ven bờ xa mờ xóa giòng sông
Ai qua bến giang đầu tha thiết,
Nghe tsông than mối tình Trương Chi
Dâng úa trăng khi về khuya,
Bao tiếng ca ru mùa thu.

Ngoài song mưa rơi trên bao cung đàn
Còn nghe như ai nức nở và than,
Trầm vút tiếng gió mưa
Cùng với tiếng nước róc rách ai có buồn chăng?
Lòng bâng khuâng theo mưa đưa canh tàn
Về phương xa ai nức nở và than,
Cùng với tiếng gió vương,
Nhìn thấy ngấn nước lấp lánh in bóng đò xưa.

Đò ơi! đêm nay dòng sông Thương dâng cao
Mà ai hát dưới trăng ngà
Ngồi đây ta gõ ván thuyền,
Ta ca trái đất còn riêng ta.
Đàn đêm thâu
Trách ai khinh nghèo quên nhau,
Đôi lứa bên giang đầu.
Người ra đi với cuộc phân ly,
Đâu bóng thuyền Trương Chi?

(English Version)

Truong Chi

An old afternoon where the moon and water had not yet turned into a poem.
In silence and slowly, a deep space vibrated like silk.
The breeze lingered upon a pure flower awaiting.
Oh! The sound of music! When can we expect autumn?

The heart of the afternoon felt lonesome when autumn came.
In the restless nights, somebody was still awake in the room.
A bird wing fell in the melody of gold.
Here and there, the half-opened windows hoped for the melody.

On the west porch when My Nuong heard the song
Rise and fall, she used to dream about a floating boat.
The beauty smiled and nestled temptingly beneath the moonlight near the sky.

Truong Chi, the echoes of the old song still vibrates and he indulges in nostalgia,
And blames for a separation mournfully.

The boat of the Moon throws anchor in the middle of an empty river.
Where will the wind lead the song?
Looking down to the bottom of the river,
The boat has already sunk.

Loving the song far away,
During the night, the sound of the music falls gently and slowly.
When the autumn dew just came through.
The shadows of the trees on the shore blend and mingle the river.
Who crosses the headwaters of a river genuinely
Hear the river mourn the love of Truong Chi?
The moon wanes at the end of the day,
With numerous lullabies in autumn.

Outside the window, when the rain fell down the tunes,
Like a person who cries and mourns.
Rising and falling with the fathom of wind and rain,
And the sound of the water whispering, did anybody feel sad?
With melancholy, her heart was walking under the rain at the end of the night.
Looking into the distance, she heard someone sobbing and lamenting,
Together with the sound of the wind,
She saw the water glowing under the shade of the old boat.

Oh, the boat! Tonight the Thuong River rises above,
Who sings underneath the ivory moon?
Sitting here, he stomps on the edge of the boat,
He sings that he is still able to dominate the earth.
Playing the lute throughout the night,
He blames those who despise the poor and forget each other.
The couple is quite distant at the head of the river.
When he passed away with the separation,
Where is the shadow of Truong Chi’s boat?

Đặng Hoàng Lan Translated From The Song “Trương Chi” Of Musician Văn Cao.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: