Ngày mùa – The Harvest Day

Ngày mùa

Ngày mùa vui năm nay, lúa reo như hát mừng.
Lúa không lo giặc về khi mùa vàng thôn quê.
Ngày mùa vui thôn xóm, đầy đồng lúa ngát hương.
Súng tì tay anh hát, em ngừng liềm trông sang.

Lúa lúa vàng, đồng lúa bát ngát cười
Bao tay liềm từng nhánh lúa thơm rơi.
Mùa vui dân thôn xóm đứng im trông lúa dập dờn.
Người người qua gánh lúa,
nón nghiêng nghiêng cười ai

Ngày mùa vui thôn trang, cũng như trên cánh đồng.
Lúa thơm reo dạt dào khi mùa vàng thôn quê.
Ngày mùa dân thôn xóm đặt từng gánh trước sân,
Dân làng vui như tết, qua mùa này không lo.

Gánh thóc về từng lớp lớp gánh về.
Gánh thóc về buổi sáng nắng trên đê.
Mùa vui dân thôn xóm đứng trông theo lúa dập dờn
Rồi rời sang xóm khác, nhớ lúc ai nhìn theo.

(English Version)

The Harvest Day

On harvest day this year, rice sings a joyful song.
Rice does not worry about enemies when the crops reach the village.
On the happy harvest day in the village, the fields are filled with scented rice.
You sing with the gun in hand and I stop sickle looking at you.

Yellow rice! Yellow rice! The vast rice fields are joyfully laughing.
With so many sickle hands, every rice fragrant goes down.
During the good season, the villagers stay motionless, watching the rice flutter.
People carry rice and they tilt their hats to giggle at someone.

During the harvest season, the village is as blessed as the fields.
The rice is abundantly fragrant when the golden season arrives in the village.
On the day of harvest, the villagers stack up to each load of rice in front of the yard.
They are as happy as Tet without any concern for this season.

Carry rice! Layers by layers they carry them home.
They carry rice on the dike in the morning.
During the good season, the villagers stay motionless, watching the rice flutter.
Then they leave for another neighborhood and remember when someone is watching.

Đặng Hoàng Lan Translated From The Song “Ngày mùa “ Of Musician Văn Cao.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: