Bên cầu biên giới – By The Bridge Of The Border

Bên cầu biên giới

Ngừng đây soi bóng bên giòng nước lũ
Cầu cao nghiêng dốc bên giòng sông sâu
Sầu vương theo sóng xuôi về cuối trời
Một vùng đau thương chốn làng cũ quê xưa

Người đi chưa hết hương sầu lữ thứ
Hồn theo cánh gió quên tình xa xưa
Tuổi xanh như lá thu rụng cuối mùa
Mộng về đêm đêm khát vừng trán ngây thơ

Em đến bên tôi một chiều khi nắng phai rồi
Nắng (ư) ngừng bên chiếc cầu biên giới
Xa xa thoáng đàn trầm vô tư
Đâu đây dáng huyền đền duyên mơ

Bên cầu biên giới
Tôi lặng nghe dòng đời từ từ trôi
Sông nước xa xôi,
Mây núi khắp nơi
Không tỏ một đôi lời …

Ôi giấc mơ qua
Mộng đời phiêu lãng giang hồ
Sống trong lòng người đẹp Tô Châu
Hay là chết bên bờ sông Da – nube
Những đêm sáng sao

Nhưng đường quá xa vời
Hương trời vẫn mê mài
Đời tôi sao vẫn còn biên giới!
Lòng tôi sao vẫn ngừng nơi đây
Ôi dòng tóc êm đềm!
Ôi bể mắt đắm chìm!
Đời phong sương cũ, chỉ là thương nhớ
Mộng bền năm xưa
Chỉ là mơ qua!!!

(English Version)

By The Bridge Of The Border

I pause here to reflect on the flood water.
The high bridge leans sharply out of the deep river.
The sorrow mingles the waves down to the end of the sky.
A ragged area extends into the old village.

The wanderer has not yet ceased the sadness of exile.
The soul goes with the wind to forget the love of the past.
Youthfulness is like the fall leaves at the end of the season.
A night dream thirsts for an innocent forehead.

You come around one afternoon when the sun goes fading.
It seems the sun is setting on the border bridge.
In the distance, the sound of music rises blithely.
Somewhere is a graceful silhouette in dreamy love.

From the bridge on the border,
I lend an ear to the stream of life flowing gradually.
The river and water are a long way from here.
Clouds and mountains are all over the place,
Without saying a few words.

Oh! The dream has vanished!
The dream of life meanders in adventures.
Live in the heart of the beautiful girl Tō Châu,
Or die close to the Danube river,
On a star-studded night.

But that road is too far away,
The scent of heaven is still insane.
My life is still on the verge!
Why is my heart here all the time?
Oh! Silky hair!
Oh! Sunken eyes!
A miserable life is nothing more than a memory.
The old long dream is just fleeting.

Đặng Hoàng Lan Translated From The Song “Bên cầu biên giới “ Of Musician Phạm Duy.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: