Sang ngang – When You Get Married

Sang ngang

Thôi nín đi em! Lệ đẫm vai rồi
Buồn thương nhớ ơi! Anh hỡi đôi mình
Mộng nay đã tan Tình đã dở dang

Em khóc những chiều Anh xót xa nhiều
Thương cho tình yêu Nỗi buồn chua cay
Khi lòng đổi thay Thôi hết sum vầy

Nếu biết rằng tình là giây oan
Nếu biết rằng hợp rồi sẽ tan
Nếu biết rằng yêu là đau khổ
Thà dương gian đừng có chúng mình

Lau mắt đi em Gần hết đêm rồi
Buồn thêm nữa sao Mai bước sang ngang
Lòng thêm nát tan Tình đã dở dang

Thôi khóc làm gì Đã lỡ duyên thề
Thương nhau làm chi? Nỗi buồn ai hay
Khi mình chia tay Xa cách nhau rồi

Năm tháng trôi qua! Nay bỗng nhớ lại
Chuyện tình đắng cay. Anh nuốt thương đau
Nhìn tình dở dang Lòng thêm khóc than

Ôi xót xa nhiều. Lệ bỗng tuôn trào
Thương cho tình côi Trách thầm người yêu
Nỡ phụ tình tôi Không nói nên lời

Nếu biết rằng cuộc đời ngang trái
Nếu biết rằng tình này chóng phai
Cho chúng mình mang nhiều đau khổ
Thì yêu đương đành cố chôn vùi

Thôi nhé em ơi Tình đã lỡ rồi
Buồn cũng thế thôi Anh nén chua cay
Nhìn em khóc than Tình duyên bẽ bàng

Thôi nhắc làm gì Cho xót xa nhiều
Bao nhiêu hận căm Mối tình ngày xưa
Xóa dần trong mơ Chôn xuống tuyền đài

(English Version)

When You Get Married

Don’t cry, honey! Your tears drenched my shoulder.
What makes you so sad and nostalgic?
Oh, now, my dear! Our dreams have vanished and our love is also deserted.
You cry all afternoon, so I weep for love.
I sense a bittersweet sadness in your changed heart.
The two of us aren’t together anymore.

If we knew that love is a chain of injustice,
If we knew that we had come together, then we would break up,
If we knew that love is immense suffering,
It would rather not have us in this world.

Wipe your tears! Honey! The night is on the verge of ending.
Why are you more sorrowful?
Tomorrow you’re going to be married,
My heart is broken and the love between us is incomplete.
Don’t cry! Honey! We lost our love.
That means nothing for our love!
Enduring the bitterness of separation,
We got separated already.

That is all! Honey! We lost our love.
You are sadly in vain!
I hold back my sorrow and see you weep for our disgraceful love.

Don’t remember that anymore!
I feel pain with a lot of hatred.
Our old love will die in a dream and be buried in the grave.

Đặng Hoàng Lan Translated From The Song “Sang ngang” Of Musician Đỗ Lễ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: