Thiên thai – The Fairyland

Thiên thai

Tiếng ai hát chiều nay vang lừng trên sóng
Nhớ Lưu Nguyễn ngày xưa lạc tới Đào Nguyên
Kià đường lên tiên, kìa nguồn hương duyên
theo gió tiếng đàn xao xuyến
Phím tơ lưu luyến, mấy cung u huyền
Mấy cung trìu mến như nước reo mạn thuyền

Âm ba thoáng rung cánh đào rơi
Nao nao bầu sương khói phủ quanh trời
Lênh đênh dưới hoa chiếc thuyền lan
Quê hương dần xa lấp núi ngàn
Bâng khuâng chèo khua nước Ngọc Tuyền
Ai hát trên bờ Đào Nguyên

Thiên Thai chốn đây Hoa Xuân chưa gặp Bướm trần gian
Có một mùa đào dòng ngày tháng chưa tàn qua một lần
Thiên Tiên chúng em xin dâng hái chàng trái đào thơm
Khúc nghê thường này đều cùng múa vui bầy tiên theo đàn

Đèn soi trăng êm nhạc lắng tiếng quyên
đây đó nỗi lòng mong nhớ
Này khúc bồng lai
là cả một thiên thu trong tiếng đàn chơi vơi
Đàn xui ai quên đời dương thế
Đàn non tiên đàn khao khát khúc tình duyên

Thiên Thai! Ánh trăng xanh mơ tan thành suối trần gian
Ái ân thiên tiên em ngờ phút mê cuồng có một lần

Gió hắt trầm tiếng ca tiếng phách ròn lắng xa
Nhắc chi ngày xưa đó đến se buồn lòng ta

Đào Nguyên trước Lưu Nguyễn quên trần hoàn
Cùng bầy tiên đàn ca bao năm
Nhớ quê chiều nào xa khơi Chắc không đường về
Tiên nữ ơi!
Đào Nguyên trước Lưu Nguyễn khi trở về
Tìm Đào Nguyên, Đào Nguyên nơi nao ?
Những khi chiều tà trăng lên
Tiếng ca còn rền trên cõi tiên.

(English Version)

The Fairyland

Somebody’s voice this afternoon resonates with the waves.
Reminiscence of Luu and Nguyen from the good old time wasted in a fairyland.
Oh! The way of the fairyland.
Oh! The inspiration of love.
Divine music flutters through the wind.
The silk keys touch their hearts with mystical tunes.
The melodies are as soft as the water which caresses the side of a boat.

Melody’s waves quiver the falling peach blossoms.
The smog clouds of leisure envelop the heavens.
The boat beneath flowers floats slowly on the water.
The homeland gradually fades beyond the distant mountains.
Their hearts feel bewildered with the fathom of rowing boats on Ngoc Stream.
Someone is singing on the edge of the fairyland.

In this fairyland, spring flowers have never met earthly butterflies.
There is a season of peaches whose weather never withers its fruits.
The fairies are eager to give the two young men delicious peaches.
In this magical music, they join the blissful dance with the fairies.

The lights illuminate the quiet moon and the music blends with the singing of the birds.
Their hearts are full of nostalgia everywhere.
Oh! The fairy melody is an eternity in floating music,
This reminds them to forget about terrestrial life.
Magical melodies long for a symphony of love.

Oh! The Fairyland! The blue moonlight wishing to permeate worldly streams.
The magical moment of fairy love must take place only once.

The wind causes the song to fall and the sound of the rhythm is distant.
Remembering these old days makes their hearts ache.

Oh! The Fairyland! Luu, and Nguyen forget earthly life.
With the faeries, they played music for several years.
They wished to see their homeland one afternoon after they left.
However, there can be no turning back.
Oh! The Fairies!
Oh! The Fairyland! As soon as Luu and Nguyen get home.
Where else can they find the fairyland again?
Whenever the moon comes up at night,
The chant still resonates in the fairies’ world.

Đặng Hoàng Lan Translated From The Song “Thiên thai” Of Musician Văn Cao.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: