Hoa rụng ven sông- Flowers Fall By The River

Giờ đây hoa hoang dạI
Bên sông rụng tơi bời
Đã qua rồi cơn mộng,
Đừng vỗ nữa, tình ơi!

Lòng anh đã rời rụng
Trên sông ngày tàn rơi.
Tình anh đà xế bóng,
Còn chi nữa, em ơi?

Còn đâu ánh trăng vàng
Mơ trên làn tóc rối?
Chân nâng trên đường sỏi,
Sương lá đổ rộn ràng.

Trăng nội vẫn mơ màng
Trên những vòng tóc rối?
Đêm ấy xuân vừa sang
Em vừa hai mươi tuổi

Còn đâu những giờ nhung lụa:
Mộng trùm trên bông
Tình ấp trong gối
Rượu tân hôn không uống cũng say nồng?

Còn đâu mùi cỏ lạ
Ướp trong mớ tóc mây?
Một chút tình thơ ngây
Không còn trên đôi má.

(English Version)

Flowers Fall By The River

Now flowers are growing wild
Falling in pieces in the river.
My dream has vanished.
Don’t wake me up, my love!

My heart just fell apart.
Days go by slowly over the river.
My love came to an end.
What else is there, my darling?

Where’s the golden moonlight
Dreaming of that tangled hair of yours?
My feet stand on the gravel roads.
The dew falls loudly upon the leaves.

Moonlight still glows wistfully
In your tangled hair.
That night, spring has come.
You just turned twenty.

Where is our young days?
Dreams are covered with blankets.
Love stays underneath the pillows.
Wedding wine doesn’t drink, but still, get drunk.

Where is the bizarre sniff of grass
Caressing your cloudy hair?
An innocent little love.
No longer remains on your cheeks.

Đặng Hoàng Lan Translated From The Poem“Hoa rụng ven sông “ Of Lưu Trọng Lư and music composed by Phạm Duy.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: