Đời Đá Vàng – Life Is Made Of Rock And Gold

Ta lần mò leo mãi, không qua được vách sầu
Ta tìm một tiếng yêu thấy toàn là sầu đau
Ước vọng ngày thơ ấu chưa xin được chút nào
Suốt đời còn ước ao khát vọng còn cấu cào

Ôi thôi đời ta phung phí trong cơn buồn phiền
Ta xin tháng ngày rồi bình yên
Ô hay tại sao ta sống chốn này
Quay cuồng mãi hoài có gì vui

Có một lần mất mát mới thương người đơn độc
Có oằn mình đớn đau mới hiểu được tình yêu
Qua dầm dề mưa tuyết mới vui ngày nắng về
Có một đời khóc than mới hiểu đời đá vàng

(English Version)

Life Is Made Of Rock And Stone

I fumbled to climb, but I couldn’t make it through the wall of grief.
I sought love, but I found it filled with pain.
My childhood dream never came true at all.
I have always dreamed and greatly desired my whole life.

Oh no, my life is ruined with lethal pain!
I pray for peace for the next couple of months.
Oh, how come I always live in this world?
Is there anything funny about a miserable life?

When we lose one time, we will love someone alone.
We do not understand love until we suffer.
Through the snow and rainfall, we enjoy the sunny days.
While we mourn the mortal spiral, we may realize the value of life in stone and gold.

Đặng Hoàng Lan Translated The Song “Đời Đá Vàng “ Of The Musician Vũ Thành An.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: