Archive | August 27, 2021

Truyện Kiều – The Tale of Kieu (2910-2945)

Truyện Kiều (Câu 2910-2945) Nguyễn Du 2910.Trước sau trọn vẹn, xa gần ngợi khen.Chưa từng được họ được tên,Sự này, hỏi Thúc Sinh viên mới tường”.Nghe lời Đô nói rõ ràng,Tức thì viết thiếp mời chàng Thúc sinh. 2915.Nỗi nàng hỏi hết phân minh,Chồng con đâu tá, tính danh là gì?Thúc rằng: “Gặp khúc lưu […]