Archive | August 25, 2021

Truyện Kiều – The Tale of Kieu (Câu 2875- 2910)

Truyện Kiều (Câu 2875- 2910) Nguyễn Du 2875.Cầm đường ngày tháng thanh nhàn,Sớm khuya tiếng hạc, tiếng đàn tiêu dao.Phòng hương trướng rủ hoa đào,Nàng Vân nằm bỗng chiêm bao thấy nàng.Tỉnh ra mới rỉ cùng chàng, 2880.Nghe lời chàng cũng hai đàng tín nghi.Nọ Lâm thanh với Lâm truy,Khác nhau một chữ, hoặc khi […]