Archive | August 23, 2021

Bến đỗ

Tác giả: Andre Maurois Người dịch: Thân Trọng Sơn   Câu chuyện kỳ lạ nhất đời tôi à? bà nói. Thật khó nói đấy. Trong đời tôi, đã có biết bao nhiêu chuyện. –     Tôi nghĩ là vẫn có đấy. –     Ồ, không. Tôi già đi rồi, tôi lành hơn rồi… Đó là một cách khác để nói là […]

Truyện Kiều – The Tale of Kieu (Verses 2840-2875)

Truyện Kiều (Câu 2840-2875) Nguyễn Du 2840.Duyên Vân sớm đã xe dây cho chàng.Người yểu điệu, kẻ văn chương,Trai tài gái sắc xuân đương vừa thì,Tuy rằng vui chữ vu quy,Vui nào dễ cất sầu kia được nào? 2845.Khi ăn ở, lúc ra vào,Càng âu duyên mới, càng dào tình xưa.Nỗi nàng nhớ đến bao […]