Archive | August 18, 2021

Dưới ánh sao thu – Under the autumn star (XVIII, XIX, XX)

Knut Hamsun XIX Đại úy đã trở về. Một người đàn ông to lớn, với một bộ râu rậm, bước ra chỗ chúng tôi một hôm nọ trong lúc chúng tôi đang làm việc và nói: “Tôi là Đại úy Falkenberg. Nào, các bạn, công chuyện ra sao?” Chúng tôi chào ông với lòng kính […]

Dưới ánh sao thu – Under the autumn star ( XV, XVI, XVII)

Knut Hamsun XV Như chuyện đã xảy ra, có một cơ hội để chúng tôi trở nên hữu dụng ngay khoảnh khắc chúng tôi tới nơi. Họ đang dựng một cột cờ, và thiếu người làm. Chúng tôi bắt tay vào việc và dựng nó lên thẳng thớm. Có một đám phụ nữ nhìn ra […]

Phúc Lành Của Đất- Growth of the Soil (Chương 10)

Knut Hamsun Ngày hôm sau, vận mệnh đã an bày một sự kiện lớn. Một vị khách tới trại – Geissler. Trên những cánh đồng hoang không còn là mùa hè, nhưng Geissler không lưu tâm tới tình trạng của đất đai; ông đi bộ đến, chân mang một đôi ủng cao sang trọng với […]

Phúc Lành Của Đất- Growth of the Soil (Chương 9)

Knut Hamsun Những năm trôi qua. Một lần nữa có nhiều khách tìm đến Sellanraa; một viên kỹ sư, với một người đốc công và hai người thợ, lại đánh dấu những đường dây điện thoại trên những ngọn đồi. Theo tuyến đường mà lúc này họ đang làm, đường dây có thể đi ngang […]

Truyện Kiều – The Tale of Kieu (Verses 2770-2805)

Truyện Kiều (Câu 2770-2805) Nguyễn Du 2770.Càng ngao ngán nỗi, càng ngơ ngẩn dường!Đánh liều lên tiếng ngoài tường,Chàng Vương nghe tiếng vội vàng chạy ra.Dắt tay vội rước vào nhà,Mái sau, viên ngoại ông bà ra ngay. 2775.Khóc than kể hết niềm tây:“Chàng ôi biết nỗi nước này cho chưa?Kiều nhi phận mỏng như […]