Truyện Kiều – The Tale of Kieu (Verses 2735-2770)

Truyện Kiều (Câu 2735-2770)

Nguyễn Du

2735.
Bốn bề bát ngát mênh mông,
Triều dâng hôm sớm, mây lồng trước sau.
Nạn xưa trút sạch lầu lầu,
Duyên xưa chưa dễ biết đâu chốn này.
Nỗi nàng tai nạn đã đầy,

2740.
Nỗi chàng Kim Trọng bấy chầy mới thương.
Từ ngày muôn dặm phù tang,
Nửa năm ở đất Liêu dương lại nhà.
Vội sang vườn thúy dò la,
Nhìn xem phong cảnh nay đà khác xưa.

2745.
Đầy vườn cỏ mọc lau thưa,
Song trăng quạnh quẽ, vách mưa rã rời.
Trước sau nào thấy bóng người,
Hoa đào năm ngoái còn cười gió đông.
Xập xè én liệng lầu không,

2750.
Cỏ lan mặt đất, rêu phong dấu giày.
Cuối tường gai góc mọc đầy,
Đi về này những lối này năm xưa!
Chung quanh lặng ngắt như tờ,
Nỗi niềm tâm sự bây giờ hỏi ai?

2755.
Láng giềng có kẻ sang chơi,
Lân la khẽ hỏi một hai sự tình.
Hỏi ông, ông mắc tụng đình,
Hỏi nàng, nàng đã bán mình chuộc cha.
Hỏi nhà, nhà đã dời xa,

2760.
Hỏi chàng Vương với cùng là Thúy Vân.
Đều là sa sút khó khăn,
May thuê, viết mướn kiếm ăn lần hồi.
Điều đâu sét đánh lưng trời,
Thoắt nghe chàng đã rụng rời xiết bao!

2765.
Hỏi thăm di trú nơi nao?
Đánh đường chàng mới tìm vào tận nơi.
Nhà tranh, vách đất, tả tơi,
Lau treo rèm nát, trúc gài phên thưa.
Một sân đất cỏ dầm mưa,

(English Version)

The Tale of Kieu (Verses 2735-2770)

Author: Nguyễn Du
Translation: Đặng Hoàng Lan

2735.
All around was the vastness of heaven,
With the rising tide at dawn and the surrounding clouds.
All the old perils were over now,
But Kieu’s old love was not easy to foresee ahead of time.
While Kieu was living in her agony,

2740. Young Kim was in trouble of his own.
From the time he traveled thousands of miles to care for his uncle’s funeral.
After half a year he came back from Lieu Duong.
He rushed into Thuy’s garden looking for information,
But now the scene was quite different than before.

2745. A deserted garden covered with reeds and weeds,
The windows were empty and the walls were exhausted by the rain.
Not a single soul has been seen around,
But last year’s peach flowers still smiled as the easterly wind.
There were swallows prowling around bare floors.

2750. The grass filled the ground and the moss concealed all the footprints.
At the extremity of the wall, the thorns and bushes were full of growth.
Those two have gone back and forth over the past number of years.
All around was surrounded by mortal stillness.
Who could he make his feelings to now?

2755. A neighbor knew him and came for a greeting,
Kim asked a couple of questions about his concerns.
As far as old Vuong was concerned, he had problems with the law.
And Kieu sold herself to save her father,
About the family, they moved to a distance from the neighborhood.

2760.
About brother and sister, young Vuong and Van.
Both fell into difficulty, and declined,
And wrote and sewed to earn their living.
This news fell like a thunderbolt from the sky,
Kim was shocked by everything that happened.

2765.
And he turned unto them, and found out where they lived,
And made his way to their whereabouts.
It was a shredded cabin with mud walls and a thatched roof.
And the curtains ripped from reeds and bamboo fences in shreds.
The yard was a patch of weeds drenched in rain.

One response to “Truyện Kiều – The Tale of Kieu (Verses 2735-2770)”

  1. Steve Sorin says :

    Xin chao, I need help best understanding the verse 27 – Một, hai nghiêng nước nghiêng thành … please. Facebook = Parlea Sorin

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: