Archive | August 11, 2021

Dưới ánh sao thu – Under the autumn star (Chương VI, VII, VIII)

Knut Hamsun VI Ông mục sư nhẫn nại lắng nghe, và không phản đối ý tưởng đó ngay. “Thật thế!” ông nói với một nụ cười. “Sao, có lẽ anh nói đúng. Nhưng việc nầy sẽ tốn bộn tiền. Vì sao chúng ta phải chuốc lấy phiền toái vì nó chứ?” “Từ nhà tới cái […]

Phúc Lành Của Đất- Growth of the Soil (Chương 6)

Knut Hamsun Con bò đực lớn sẽ được bán đi. Nó đã phát triển thành một con thú khổng lồ, và việc nuôi nó quá tốn kém; Isak sẽ đưa nó xuống làng để đổi lấy một con bò một tuổi. Đó là ý kiến của Inger. Và chắc chắn là Inger có những lý […]

Phúc Lành Của Đất- Growth of the Soil (Chương 5)

Knut Hamsun Một năm tồi tệ không bao giờ đến đơn lẻ. Isak đã trở nên kiên nhẫn và sẵn sàng đón nhận vận số của mình. Lúa bị héo quắt và có rất ít cỏ khô, nhưng khoai tây trông có vẻ lại qua truông một lần nữa – khá tệ hại, tất cả […]