Archive | August 10, 2021

Dưới ánh sao thu – Under the autumn star (III- IV-V)

Knut Hamsun III Grindhusen làm việc đôi ba giờ với vữa và sơn. Và chẳng bao lâu một mé của ngôi nhà nhỏ, phía bắc, nhìn ra biển, đã sáng một màu đỏ vui tươi. Vào lúc nghỉ trưa, tôi bước ra và tới gần anh, với chút gì để uống, và chúng tôi nằm […]

Dưới ánh sao thu – Under the autumn star (I-II)

Knut Hamsun I Hôm qua mặt nước phẳng lặng như gương, và hôm nay cũng vậy. Đợt khí hậu nóng mùa thu trên đảo mới dịu và ấm làm sao! Nhưng không có ánh mặt trời. Đã nhiều năm nay tôi mới biết một sự an bình như vậy. Hai mươi hoặc ba mươi năm, […]

Phúc Lành Của Đất – Growth of the Soil (Chương 4)

Knut Hamsun Đã là thời gian rỗi việc giữa hai mùa, nhưng Oline không đến. Lúc này Isak đã ngơi việc đồng áng; anh có sẵn hai cái hái và hai cái cào cỏ cho việc cắt cỏ phơi khô; anh làm những tấm ván lót sàn dài cho chiếc xe để chở cỏ khô, […]

Phúc Lành Của Đất – Growth of the Soil (Chương 3)

Knut Hamsun Isak làm lụng trên mảnh đất cho tới khi sương giá bắt đầu rơi; có những phiến đá và rễ cây cần được đào lên và dọn quang, và cánh đồng phải được san bằng để chuẩn bị cho năm tới. Khi đất rắn lại, anh rời khỏi công việc đồng áng và […]