Archive | July 21, 2021

Truyện Kiều – The Tale of Kieu (2420-2455)

Truyện Kiều ( Câu 2420-2455) Nguyễn Du 2420.Bể oan dường đã vơi vơi cạnh lòng.Tạ ân lạy trước Từ công:“Chút thân bồ liễu nào mong có rày!Trộm nhờ sấm sét ra tay,Tấc riêng như cất gánh đầy đổ đi. 2425.Khắc xương, ghi dạ xiết chi,Dễ đem gan óc đền nghì trời mây!”Từ rằng: “Quốc sĩ […]