Thư tình gửi một người – The Love Letter (106)

Thư tình gửi một người (106)

17.1.2001.

From: trinhcongson trinhconson@tlnet.com.vn
To: anhv@pocketmail.com
Date: Wednesday, January 17, 2001 11:30 AM
Subject: Thư cho Dao Ánh

Dao Ánh,

Lâu quá không có tin tức gì của Ánh, không biết tình hình đời sống như thế nào?

Nhân năm mới chúc Ánh có được những niềm vui mới. Bao giờ thì có thể thu xếp về Việt Nam được? Vừa rồi đường lên cao đột ngột, mình phải vào bệnh viện, hiện đã về nhà chích thuốc, điều chỉnh lại lượng đường trong máu. Bao giờ đường ổn định thì mới tính đến chuyện đi xa được.

Trinh về lại đây có kể lại chuyện ở lại nhà Ánh. Rất vui nghe nói Ánh sức khoẻ bình thường mình cũng yên tâm. Càng sống, càng thấy có được một cuộc sống luôn luôn bình thường là điều may mắn lắm rồi. Cố gắng tìm niềm vui trong những điều nhỏ nhặt nhất để cảm thấy đời nhẹ nhàng hơn, thanh thảnh hơn.

Lâu nay có điều kiện đi du lịch đâu xa không? Có đầy đủ sức khoẻ để đi được nơi này nơi nọ là quý lắm. Mình lúc này quá lười, nên chuyến đi xa không hề nghĩ đến.

Mong gặp lại Ánh ở Sài Gòn trong những ngày sắp tới.

Một lần nữa, chúc Ánh có được một cái tết thú vị, dù chỉ một mình hay với nhiều người.

(English Version)

The Love Letter (106)

Author: Trịnh Công Sơn
Translation: Đặng Hoàng Lan

17.1.2001

Dao Ánh,

It’s been a long time since I’ve heard from you, I don’t know what your life is like?

In the New Year, I wish you all the best in the future. How soon will you be able to return to Vietnam?

I suddenly had a high blood glucose level, so I had to go to the hospital. I have now gone home to receive treatment to regularize my blood sugar. Once I have a steady blood sugar level, I can consider leaving.

Trinh says she’s staying at your place. I am happy to know that you are in good health. I feel safe and sound. As I live longer, I realize how lucky we are to be able to lead a normal life. We try to find happiness in the little things to feel peaceful in life.

Have you had a chance to travel yet? When we’re healthy enough to go anywhere we would like to go, it’s very valuable. Well,right now, I’m too lazy to imagine a long trip.

Hopefully, I’ll see you in Saigon in the next few days.

Once again, I hope you have a very pleasant Tet, whether you are alone or with a lot of people.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: