Thư tình gửi một người – The Love Letter (104)

Thư tình gửi một người (104)

Sài Gòn, 8.6.1996

Dao Ánh Tournesol

Anh nhận được ảnh rất lạ và sơn dầu. Cám ơn nhiều lắm.

Trước Tết đi Nhật gồm Osaka, Tokyo, Kyoto, Nara… vừa về lại phải đi Singapore. Mệt quá nên lần này, tháng 6, được mời đi Okinawa mà phải từ chối. Có lẽ để dành sức khoẻ để đi Mỹ vào tháng 9, nói chuyện và hát ở ba đại học Harvard, MIT và New York University. Hy vọng nếu không có gì thay đổi thì sẽ gặp nhau bên đó trong năm nay.

Tháng này trong nhà gần như đông đủ. Có Thuý, Tâm, Ngân, Diệu, Trinh và Hà ở Sacramento sau bốn năm mới về. Chỉ thiếu Tịnh đang chuẩn bị move về Texas.

Sài Gòn đang vào mùa mưa, tuy nhiên vẫn nóng lắm. Suốt ngày chỉ ngồi trong phòng máy lạnh, uống rượu, và vẽ. Dự định làm một exhibition về portrait thiếu nữ vào cuối năm nay. Nếu có Ánh ở đây chắc cũng được vẽ vài cái.

Lâu nay có gì lạ không. Vẫn lái xe một mình và đến một pub nào đó uống một ly rượu phải không? Đời sống vẫn không có gì lạ cả. Chỉ mọc thêm nhiều hotel và building mới trong thành phố. Anh ít đi ra ngoài, một phần vì lười, một phần vì bụi bậm và tiếng ồn nhiều quá. Có viết thêm vài bài hát mới. Melodie có khuynh hướng về folk và lyrics thì có vẻ hơi thiền.

Có lẽ đến một lúc nào đó tâm hồn nó phải thiền một chút mới sống được.

Ánh vui không. Cái niềm vui tự bên trong mới quan trọng. Hãy gắng vui, vui và vui. Thân yêu.

Trịnh Công Sơn

(English Version)

The Love Letter (104)

Author: Trịnh Công Sơn
Translation: Đặng Hoàng Lan

Sài Gòn, 8.6.1996

Dear Ánh, Sunflower,

A strange oil painting was sent to me. Thank you very much.

Prior to Tet, I’ve been to Japan, including Osaka, Tokyo, Kyoto, Nara. I just got home and I had to travel to Singapore. I was too tired, so this time I was asked to go to Okinawa in June, but I turned it down. Perhaps I’m going to save my health to go to America in September to talk and perform at Harvard, MIT, and New York University. Let’s hope we see each other there this year if nothing changes.

My family is here nearly this month. Thuy, Tam, Ngan, Dieu, Trinh, and Ha returned from Sacramento after four years. No one but Tinh is moving to Texas.

Saigon is in the rainy season, but the weather is still very warm. All-day long, I do nothing but drink and draw in the air-conditioned room.

I intend to make an exhibit about the portrait of young women at the end of this year. If you were around, I could make you one.

Have you had anything out of the ordinary lately? You still go to the pub on your own for a glass of wine? Things here are always the same. The town has only numerous new hotels and buildings. I seldom come out because I’m lazy and there is too much dust and noise out there. I wrote a couple of new songs with folk tunes and meditative lyrics. Perhaps this is the moment to meditate in order to live better.

Do you feel happy? Rejoicing in our hearts is really important. Try to have a great time and be happy.

Dear.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: