Thư tình gửi một người – The Love Letter (99)

Thư tình gửi một người (99)

21.1.1992

Dao Ánh thân mến,

Trong nỗi buồn riêng của mùa xuân này anh muốn chúc Ánh những điều vui mà Ánh sẽ tìm gặp đâu đó trong cuộc sống.

Vẫn hy vọng sẽ gặp lại Ánh rất gần đây.

Có gì vui buồn viết cho anh biết với.

Sẽ viết thư sau nghe.

Anh.

Trịnh Công Sơn

(English Version)

The Love Letter (99)

Author: Trịnh Công Sơn
Translation: Đặng Hoàng Lan

The Love Letter (99)

21.1.1992

Dear Ánh,

In my own sorrow in the spring, I hope you will find happiness somewhere in your life.

Nevertheless, I do hope to see you very soon.

Whenever you have something joyous or sad, write to me.

I will write to you later.

Trinh Cong Son

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: