Thư tình gửi một người – The Love Letter (100)

Thư tình gửi một người (100)

Sài Gòn, 29.3.1993

Ánh ơi,

Mấy hôm nay Ánh gọi mà anh vắng thật là bậy và tiếc quá là không nói chuyện với nhau được. Mấy ngày liền có những buổi nhạc anh phải giới thiệu, sau đó lại còn phải liên hoan ăn uống cho đến khuya mới về. Về giữa đêm nằm ngủ một mình lại nhớ những ngày ngắn ngủi và êm đềm đã qua. Có một cái gì đó như là giấc mộng, một thứ thực tại hầu như không có thực. Một dĩ vãng tưởng chừng sẽ mất hút mãi mãi bỗng dưng còn đó, trở về như một hiện tại, như của ngày hôm nay. Tất cả những hình ảnh đó cứ trôi đi bềnh bồng trong anh và cứ buộc anh phải cầm ly rượu lên để mà nhớ.

Anh gửi Ánh cái hộp laque đựng bijoux(118). Đựng luôn trong đó nỗi nhớ của anh và nếu cần Ánh bỏ cả nỗi nhớ của Ánh vào đó.

Ánh bảo anh viết thật dài cho Ánh nhưng những dòng chữ không thể dài bằng nỗi nhớ được. Nỗi nhớ đã đi qua hết quãng đời dài hơn hai mươi năm. Đi từ Huế lên Đà Lạt về Sài Gòn và âm ỉ như một dòng nước ngầm không quên lãng.

Nhớ Ánh tournesol vô cùng nhớ.

Nhớ em,

Trịnh Công Sơn

(English Version)

The Love Letter (100)

Author: Trịnh Công Sơn
Translation: Đặng Hoàng Lan

Sai Gon, 29.3.1993

Dear Ánh,

It’s terrible when you call me, but I’ve been away lately. Unfortunately, there’s no way we can talk. I had to introduce a few shows on consecutive days and then I had to attend parties till late at night. When I slept alone at night, I recalled our short, quiet day. There was sort of a dream. This was an almost surreal reality. A past that seemed lost forever suddenly emerged and came back as a present. All these images hovered in my mind and obliged me to remember each time I drank.

Sending over the jewelry box. Keep my nostalgia in it and yours too.

You told me to write long letters to you, but the words cannot be as long as my memory. The memory of you has lasted for more than 20 years of my life. I was smoldering like an unforgotten stream running deep underground during my trip from Huế to Đà Lạt and then to Sài Gòn.

My sunflower, I miss you badly.

Miss you.

Trinh Cong Son

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: