Thư tình gửi một người – The Love Letter (88)

Thư tình gửi một người (88)

14.1.1967

Ánh ơi,

Buổi trưa mở mắt ra trong vẻ chói chang của mặt trời, 3 giờ anh nhìn ra ở bìa một nóc nhà bên cạnh để chỉ kịp vẽ thật nhanh như thế này trước khi chúng bay lên cao.

Anh nghĩ đến chúng mình, đến tình yêu bình thản như hai thân cây đứng kề nhau một ngày không gió. Tình yêu không thể là vẻ trầm tĩnh đó được. Không thể là giòng sông già nua chưa có lần làm quen với bão sóng.

Phải thổi thêm sinh khí vào cho tình yêu. Phải cho hai thân cây lao xao trong một ngày bão vậy. Như bể ồ ạt sóng lẫn vào nhau.

Yêu nhau là hoà lẫn vào nhau là nhìn thấy người trong mình.

Nhiều khi anh cảm thấy chúng mình còn ở quá xa ngoài tình yêu.

Hãy nồng nàn hơn, hãy ngọt ngào hơn để tình yêu hiện nguyên hình của nó, để bản chất của tình yêu lớn dậy.

Đừng tự biến mình biến người thành tĩnh vật của tình yêu. Hãy rời bỏ sự lì lợm của vẻ bất động lạnh nhạt trên từng thế đã chọn. Hãy gần gũi nhau hơn để bao giờ cũng cảm thấy sự ấm nồng của nhau.

(English Version)

The Love Letter (88)

Author: Trịnh Công Sơn
Translation: Đặng Hoàng Lan

14.1.1967

Dear Ánh,

In the afternoon, my eyes opened to the light of the sun. At 3 o’clock, I looked at the edge of a roof next door to draw rapidly before sunrise.

I think of us and our peaceful love like two trees standing side by side on a windless day. Love cannot be calm like an old river that has never been accustomed to storms and waves.

Love needs to be infused with more vitality. Both trunks should be balanced on rainy days like waves crashing into each other. To love one another is to emerge together and reflect the love with us.

At times, I feel like we’re still too far from love.

Be passionate and sweeter so that love expresses itself as it was at the beginning. Allow the nature of love to unfold and don’t turn yourself into a still life of love.

Abandon the stubbornness of the cold immobility that you chose. Let us get closer together to feel the warmth of each other.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: