Thư tình gửi một người – The Love Letter (84)

Thư tình gửi một người (84)

Huế 30.11.1966

Ánh thân yêu,.

Thư Ánh đến hôm qua. Anh chờ đến gần mọt cả người. Đọc thư và cảm thấy những nhớ mong trong khoảng thời gian vắng nhau thật dài đó bỗng một phút được đong đầy.

Huế sau những ngày mưa liền nhau là một ngày trời nắng thật tươi. Nước sông vụt trong bình thường. Rồi đã trở lại mưa dầm và hôm nay thì âm u và gió mạnh.

Hãy đừng giận anh vì đã vào trễ như đã hứa trước khi về. Lý do: đang vận động nhờ kiểm duyệt ba bài nhạc ở đây và cũng đang chờ ở Đà Nẵng gửi giấy hoãn dịch về. Chưa kể lý do máy bay bị kẹt lại đến mấy chuyến vì bão.

Anh cũng nhớ Ánh quá chừng nhưng phải đành đó thôi. Dù thế nào anh cũng cố vào ngày sớm nhất.

Cũng chẳng còn gì giữ anh lại nơi đây ngoài căn nhà này. Ánh đã ở đó. Mỗi ngày dù mưa anh và Ý vẫn gặp nhau để nhấm tí rượu, uống tí cà phê. Ít qua anh Cường hơn trước vì Cường quá bận bịu cho gia đình nhỏ bé đó.

(English Version)

The Love Letter (84)

Author: Trịnh Công Sơn
Translation: Đặng Hoàng Lan

Huế 30.11.1966

Your letter was delivered yesterday. I’m looking forward to it. When I read your letter, my heart was full of nostalgia for a long time.

Hue, after successive rainy days, finally there is a sunny day. The river was clear as usual, then it was raining a lot, and it was cloudy and breezy today.

Don’t feel bad about me being late like I promised. I’m campaigning for three songs that have been redacted here and waiting for Danang to reschedule my military service. At the same time, numerous flights were cancelled due to the storm.

I missed you terribly, but I have to bear with it. Although I shall try to come soon.

Nothing keeps me here either, but this house you used to live in. Rain or shine, Y and I meet and enjoy coffee or wine every day. I don’t spend as much time with Cuong as I used to because he’s too busy with his little family.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: