Thư tình gửi một người – The Love Letter (76)

Thư tình gửi một người (76)

18.9.1966

18/9

Cũng thêm một buổi sáng thức dậy ở đây. Có lẽ sẽ trình diễn vào khoảng 22/9/66.

Suốt ngày hôm qua mưa. Mưa nhỏ để đủ đẹp và đủ lạnh. Rồi buổi sáng này mát và im như những buổi sáng đã qua ở Huế.

Đêm hôm qua Cung và anh ra Point des plagneurs(104) ngồi đến khuya mới về. Kể cho Cung nghe về Trang và Cung buồn.

Ở đây mỗi ngày chỉ di chuyển quanh những điểm cố định quen thuộc.

Hôm nay chủ nhật buổi sáng chắc phố đông. Anh sẽ ra xem có Ánh ở đâu đó không.

Đường phố đáng sửa soạn đèn bánh cho Trung Thu.

Ôi ngày tháng cao ngất.

Nỗi buồn cao ngất.

Rác rớm cao ngất.

Tủi hổ cao ngất.

Chỉ còn bè bạn, và Ánh – thật – quý – báu trên vòm trời mà phận người là một cơn hạn không bao giờ dứt.

Nhớ và yêu Ánh vô cùng.

T’embrasse

Trịnh Công Sơn

***

(104) Cột cờ Thủ Ngữ (“thủ ngữ” có nghĩa là điểm giữ của cảng), do người Pháp dựng vào tháng 10/1865 treo cờ hiệu đón tàu thuyền ra vào cảng Sài Gòn. Nơi đây có Bến Nhà Rồng (trụ sở Công ty vận tải đường biển Pháp Messageries Maritimes) xây dựng ngày 4/3/1863, quản lý các dịch vụ tàu biển và xuất ngập hàng hoá đường biển.

(English Version)

The Love Letter (76)

Author: Trịnh Công Sơn. Translation: Đặng Hoàng Lan

18/9/1966

It was just another morning that I woke up here. The performances will probably be held on September 22nd.

Yesterday it was raining. The light rain was nice and quite cold. Then this morning it was as cool and peaceful as the mornings in Hue.

Last night, Cung and I traveled to the Pointe des Plagneurs to sit late into the night. When I spoke to Cung about Trang, he was very sad.

Here, every day, I move around the usual places.

The streets must be packed every Sunday morning. I’ll head downtown so I can see where you are.

The street is getting ready for the festival in the middle of autumn.

Oh! Days and months of dizziness,

Sky-high sadness,

The litter is towering,

There’s so much to be ashamed of.

It is truly precious that I have nothing but friends and you in this world where human destiny is an endless drought.

I missed you and I love you so much.

I embrace you.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: