Archive | April 25, 2021

Thư tình gửi một người – The Love Letter (74)

Thư tình gửi một người (74) 16.9.1966 Sài Gòn, 16/9/1966 Ánh thân yêu, Tiếng hát Thái Thanh ru anh ngủ vừa một giấc ngắn nồng nàn bằng bóng rợp của khuôn mặt Ánh cúi phủ xuống trên anh. Tuổi đó ngày trước anh đã viết bằng hình dáng của Ánh, hình dáng của một Ánh […]

Thư tình gửi một người – The Love Letter (75)

Thư tình gửi một người (75) 17.9.1966 Buổi sáng anh thức dậy nhìn ra ngoài không còn là hàng lá xanh non nữa, mưa li ti từ sáng sớm. Trước mặt anh bây giờ là con đường đầy xe cộ, những mái nhà ngói đen và khu vườn lá anh của căn nhà trước mặt. […]

Thư tình gửi một người – The Love Letter (75)

Thư tình gửi một người (75) 17.9.1966 Buổi sáng anh thức dậy nhìn ra ngoài không còn là hàng lá xanh non nữa, mưa li ti từ sáng sớm. Trước mặt anh bây giờ là con đường đầy xe cộ, những mái nhà ngói đen và khu vườn lá anh của căn nhà trước mặt. […]