Archive | April 23, 2021

Thư tình gửi một người – The Love Letter (73)

Thư tình gửi một người (73) 9/1966 Ánh – thân – yêu – của – anh Anh ở nhà suốt buổi chiều chờ Ánh. Mọi người đi cả. Rồi anh đi ra con đường bờ sông và kinh ngạc về màu xanh của hàng phượng và của bờ cỏ. Màu xanh thật thân yêu và […]