Archive | April 17, 2021

Truyện Kiều – The Tale of Kieu (Verses 1615-1650)

Truyện Kiều (Câu 1615-1650) Nguyễn Du 1615.Dọn thuyền, lựa mặt gia nhân,Hãy đem dây xích buộc chân nàng về.Làm cho cho mệt cho mê,Làm cho đau đớn ê chề cho coi.Trước cho bõ ghét những người, 1620.Sau cho để một trò cười về sau”.Phu nhân khen chước rất màu,Chiều con mới dạy mặc dầu ra […]