Archive | April 14, 2021

Thư tình gửi một người – The Love Letter (70)

Thư tình gửi một người (70) 25/5/1966 Đêm hôm qua phải dừng lại đó vì đạn bỗng nổ rào, chắc lại dăm bảy người chết mới. Mọi người phải nằm sát xuống nền xi măng. Anh vừa thức dậy, chỉ mới 6g thôi. Trời sáng đục vì mây xám. Lệnh giới nghiêm đã nới bớt. […]