Archive | April 12, 2021

Thư tình gửi một người – The Love Letter (69)

Thư tình gửi một người (69) Đà Nẵng, 24/5/1966 Ánh Bây giờ là đêm sinh nhật của Ánh. Anh còn biết làm gì hơn trong một thành phố giới nghiêm và nhiều hận thù với bom đạn những đêm hãi hùng ở đây. Quà sinh nhật của Ánh anh đã chuẩn bị từ hôm ở […]