Archive | April 4, 2021

Truyện Kiều – The Tale of Kieu (Câu 1475-1510)

Truyện Kiều (Câu 1475-1510) Nguyễn Du 1475.Trướng hồ vắng vẻ đêm thanh,E tình, nàng mới bày tình riêng chung:“Phận bồ từ vẹn chữ tòng,Đổi thay nhạn yến đã hòng đầy niên.Tin nhà ngày một vắng tin, 1480.Mặn tình cát lũy, lạt tình tào khang.Nghĩ ra thật cũng nên rường,Tăm hơi ai kẻ giữ giàng cho […]