Thư tình gửi một người – The Love Letter (67)

Thư tình gửi một người (67)

1/2/1966

Anh chào Ánh và đi sáng nay.

Chúc Ánh ở lại bình an và vui vẻ.

Mùa hè lại về và có được récital(90) như dự định để mời Ánh đi xem. Hy vọng như thế.

Mùa Xuân này coi như buồn thảm nhất cho riêng anh. Toute décision est enfin douloureuse(91).

Có lúc đã không thể phủ nhận đời sống cũng chẳng khác gì một buổi trình diễn.

Anh đã có lần nói với Trang rằng sự khốn khổ là một đặc ân chỉ dành riêng cho đàn ông. Như thế mà thôi. Ngỡ như một cơn mê qua chóng.

Trịnh Công Sơn


(90) Buổi biểu diễn một mình

(91) Mọi quyết định cuối cùng thì đều đau xót

(English Version)

The Love Letter (67)

Author: Trịnh Công Sơn
Tránlation: Đặng Hoàng Lan

February 1, 1966

Dear Anh,

I bid you farewell and leave this morning.

I hope that your stay will be peaceful and happy.

Summertime has arrived. Hopefully, I’ll have a solo performance to invite you to join me.

As for me, this springtime is the saddest. Every final decision brings pain.

Life is undeniably no different than a spectacle.

I once said to you that misery is a personal favor to man. That’s all. Like a coma will be over soon.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: