Archive | March 31, 2021

Thư tình gửi một người – The Love Letter (68)

Thư tình gửi một người (68) Đà Lạt, 3/5/1966 Dao Ánh Anh từ Sài Gòn về Blao nhận được thư Ánh gửi đi từ 27/3. Anh cảm ơn – và cám ơn cả những quên đi về sự bất hoà giữa chúng mình đã qua. Ngày mai Tịnh về Huế và anh trở lại Sài […]

Thư tình gửi một người – The Love Letter (67)

Thư tình gửi một người (67) 1/2/1966 Anh chào Ánh và đi sáng nay. Chúc Ánh ở lại bình an và vui vẻ. Mùa hè lại về và có được récital(90) như dự định để mời Ánh đi xem. Hy vọng như thế. Mùa Xuân này coi như buồn thảm nhất cho riêng anh. Toute […]