Archive | March 29, 2021

Thư tình gửi một người – The Love Letter (66)

Thư tình gửi một người (66) 28/1/1966 Ánh, Trong lúc Ánh đến đây thì anh còn ngồi bên phố cùng với Thích và Kha uống rượu. Anh nghĩ về Ánh mà buồn. Buổi chiều trời trở gió lạnh và lá xanh rơi xuống thật nhiều trên phố. Chúng anh nói về cái chết đã cũ […]

Thư tình gửi một người – The Love Letter (65)

Thư tình gửi một người (65) Blao, 8/11/1965. d.a. Buổi chiều anh thức dậy sau một giấc ngủ mê muội. Anh vừa về đến đây lúc sáng. 5g sáng anh trở dậy một mình trong căn phòng trên đồi cao ở Đà Lạt của anh Cường. Cường còn ngủ. Anh mở cửa và ra về […]