Thư tình gửi một người – The Love Letter (64)

Thư tình gửi một người (64)

Đà Lạt, 19/10/1965

Dao Ánh,

Anh vừa về Blao chiều hôm qua để hỏi thư Ánh và cũng vừa trở lên đây trưa nay để sáng mai đưa Tịnh về Huế.

Như thế là hơn một tháng anh không có một chữ nào của Ánh.

Anh đã nghĩ đến điều này đã lâu. Và cũng từ sự vắng tin này anh xin cám ơn những nồng nàn nhỏ nhắn đã qua và cám ơn cả sự lạnh nhạt của bây giờ.

Đời sống đã dựng lên vòng tường hoang vu bội bạc quanh vùng đất sống của anh. Anh chấp nhận.

Trời Đà Lạt, Blao lạnh vô cùng như khoảng lạnh Ánh đã giăng ra giữa Ánh và anh.

Đêm anh vừa từ phố trở về. Mười ngón tay giá băng như từng sợi tuyết nhỏ xuống. Mùa này khoảng rừng nằm giữa Đà Lạt – Blao tràn đầy hoa cassia vàng, bông lau trắng và bông cỏ màu hồng tím. Anh xin tạ từ tất cả vẻ hoang đường đó.

Anh cũng gửi về đây hoa hồng Đà Lạt cho Ánh.

Như thế đó thôi.

Nhớ Ánh đã hay sẽ mất đi cũng như đã một lần có mặt.

Thân yêu!

Trịnh Công Sơn

(English Version)

The Love Letter (64)

Author: Trịnh Công Sơn
Translation: Đặng Hoàng Lan

Da Lat, October 19, 1965

Dao Anh,

I went home to Blao yesterday afternoon and searched for your mail. I’ll come home this afternoon and go to Hue with Tinh tomorrow.

I haven’t heard from you for more than a month.

This has been on my mind for a long time. Of this absence, I am thankful for your little warmth in the past and even your frigidity now.

Life has built a wall of treachery around my land, but I accept that.

Da Lat is extremely cold as the cold space that you have created between us.

I come back from town in the middle of the night. My ten fingers were frozen like tiny snowdrifts. The forest between Da Lat and Blao is full of yellow mustard flowers, white reeds and viola roses this season. I ought to say goodbye to all the myths.

I’m sending you some of DaLat’s roses.

It’s all.

I miss you even when I lose you or when you come into my life once.

With every love I have.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: