Archive | March 24, 2021

Thư tình gửi một người – The Love Letter (,63)

Thư tình gửi một người (63) Đà Lạt 16/10/1965. Dao Ánh, Buổi sáng anh dậy muộn con ngựa nâu cũng đã trở về khu vườn trước mặt. Khu vườn của căn nhà mới nằm trên đồi cao mà anh Cường và anh vừa dọn đến mấy hôm. Trong vườn có nhiều hoa mimosa, phù du, […]