Archive | March 22, 2021

Thư tình gửi một người – The Love Letter (62)

Thư tình gửi một người (62) Đà Lạt, 10/10/1965 Ánh ơi, Anh vừa ở Sài Gòn lên đây trưa hôm qua sau khi đã ghé ngang Blao một buổi sáng. Có cả Tịnh đi cùng. Một tuần lễ nằm ở Sài Gòn anh chẳng tìm thấy có gì thú vị hay mới lạ cho đời […]