Archive | March 17, 2021

Truyện Kiều – The Tale of Kieu (Verses 1440-1475)

Truyện Kiều (Câu 1440-1475) Nguyễn Du 1440.Đầu đuôi kể lại sự ngày cầu thân:“Nàng đà tính trứơc xa gần,Từ xưa nàng đã biết thân có rày!Tại tôi hứng lấy một tay,Để nàng cho đến nỗi này vì tôi!” 1445.Nghe lời nói cũng thương lời,Dẹp uy mới dạy cho bài giải vi.Rằng: “Như hẳn có thế […]

Truyện Kiều – The Tale of Kieu (Verses 1405-1440)

Truyện Kiều (Câu 1405-1440) Nguyễn Du 1405.Đất bằng nổi sóng đùng đùng,Phủ đường sai lá phiếu hồng thôi tra.Cùng nhau theo gót sai nha,Song song vào trước sân hoa lạy quỳ.Trông lên mặt sắt đen sì, 1410.Lập nghiêm trước đã ra uy nặng lời:“Gã kia dại nết chơi bời,Mà con người thế là người đong […]

Thư tình gửi một người – The Love Letter (60)

Thư tình gửi một người (60) Blao, 26/9/1965 Ánh Ánh Ánh Đêm Blao đã quá giờ giới nghiêm. Anh vừa từ phố trong một quán cà phê nhỏ trở về. Thành phố chỉ còn sương mù xuống trắng xoá. Con đường phố như xác một chiếc hộp rỉ sét bỏ đi. Anh lan man một […]

Truyện Kiều – The Tale of Kieu (Verses 1370-1405)

Truyện Kiều (Câu 1370-1405) Nguyễn Du 1370.Ngoài hiên, thỏ đã non đoài ngậm gương.Mượn điều trúc viện thừa lương,Rước về, hãy tạm giấu nàng một nơi.Chiến hòa sắp sẵn hai bài,Cậy tay thầy thợ mượn người dò la. 1375.Bắn tin sang mụ Tú Bà,Thua cơ mụ cũng cầu hòa dám sao.Rõ ràng của dẫn tay […]