Archive | March 15, 2021

Thư tình gửi một người – The Love Letter (59)

Thư tình gửi một người (59) Thứ năm 23/9/1965 Ánh ơi, Bây giờ là đêm rất đầy ở thung lũng này, anh đang ngồi nhìn ở phía đồi xa có từng chấm đèn đỏ rất buồn và trái núi thì đã bị che khuất từ chiều bởi mây xám. Anh nhớ rất nhớ đêm bây […]