Archive | March 1, 2021

Thư tình gửi một người – The Love Letter (55)

Thư tình gửi một người (55) Chiều 19/9/1965 Dao Ánh Anh đã ngồi suốt buổi chiều chủ nhật ở nhà để đợi Ánh. Bạn bè rủ anh qua phố lần cuối nhưng anh cũng từ chối để chờ Ánh. Không phải anh chỉ chờ Ánh có buổi chiều mà thôi mà đã chờ suốt gần […]