Archive | February 27, 2021

Thư tình gửi một người – The Love Letter (54)

Thư tình gửi một người (54) 11.5.1965 Buổi sáng anh ra phố một mình. Phố đông thiên hạ. Mỗi miền mang một khuôn mặt khác nhau. Mỗi thành phố có mỗi âu lo, vui mừng riêng. Khổ tâm cho một người đi xuyên qua những vùng khác nhau đó. Có cảm tưởng như mình thoát […]