Archive | February 26, 2021

Thư tình gửi một người – The Love Letter (53)

Thư tình gửi một người (53) 10.5.1965 Dao Ánh. Bây giờ là 4 giờ chiều trong bệnh viện. Một cơn mưa nhỏ bỏ xuống rào rạt trên những hàng lá vông non. Anh đọc lại lá thư hôm 25, 26, 27 tháng 4 của Ánh. Thấy có một cái gì buồn bã ở đó. Anh […]